WBO gafin kennyya hangga deuutti qabbssoon kennyya iti fufa

WBO gafin kennyya hangga deuutti qabbssoon kennyya iti fufa

Ahmed Wollo Kemise


J/ Maroon ergaa lammiif qaba Sabbontonni qofti dhaggeeffadha.
Warri Ergamtoonnii J/Marroodhaan Seexana jedhu.
Nuti Ammoo Goota keenyaa nu kabachiisee baayyee siin boonnaa jennaan. Warii isinitti tole dhaggeeffadha. shar waliif godha. Oromoon duris ammas Goota qaba.Haqas qaba ni moona!!!