WBO fi ummata :Mootummaan Itoophiyaa Duula Waraanaa WBOtti Bobbaasaa Jira


WBO fi ummata: Mootummaan Itoophiyaa Duula Waraanaa WBOtti Bobbaasaa Jira.
============================

Marii Jalqabame Milkeessuuf Labsii Dhukaasa Dhaabuu ABOn Adoolessa 12,2018 Labseen Dahachuun Mootummaan Itophiyaa Duula Waraanaa WBO fi Ummata Keenya Irratti Itti Fufee Jiru Irraa Dhaabbatuu Qaba.

(Ijoo Dubbii ABO – Adoolessa 13,2018)

[SQ, Adoolessa 13,2018] Addi Bilisummaa Oromoo rakkoo polotikaa jiru karaa nagaan mootummaa Itophiyaa waliin haasawee furuudhaaf akkuma fedha qabaachaa turetti, ammas fedha kana qabaachuu isaa irraa dhiheenya kana hogganni ABO olaanoon HD dhaabichaan dursamu Muummicha Ministerotaa Itophiyaa Dr.Abiyyi Ahmediin wal argee marii jalqabaan akkaataa itti haasawaan garee lamaan gidduutti jalqabuu danda’u irratti waliif galuu ABOn ibsuun ni yaadatama.

Addi Bilisummaa Oromoo haasaa nagaa jalqabame bakka gahe irraa fuula dura tarkaanfachiisuu fi milkeesuuf gargaara amantaa jedhu irraas Adoolessa 12,2018 yeroof labsii dhukaasa dhaabuu labse. Yeroof labsiin dhukaasa dhaabuu kunis haasaan jalqabame firii eegamu argatee ABOs, mootummaan Itophiyaas gamtaan gara lola waliigalaa dhaabuu akka labsan ABOn amantaa qabu mul’ise.

Haa ta’u garuu amma akka mul’ataa jiruu fi dhugaan lafa irra jiru mul’isutti mootummaan Itophiyaa nagayaaf jecha labsa dhukaasa dhaabuu ABOn labseen dahachuudhaan duula waraanaa WBO fi ummata nagaatti bobbaasee hojii goolii uumuu fi haasaa nageenyaa yaadame gufachiisuu danda’u raawwataa jira.

Haaluma kanaan guyyaa har’aa Adoolessa 13,2018 waraanni wayyaanee ORALiin 4 fi 3Fn tokko magaalaa Naqamtee irraa ka’uun gara Gimbii fi naannoo sanaatti, akkasumas loltootni konkolaataa waraanaa ORALii 8 ta’an Gambeella irraa ka’anii gara D.Doolloo fi naannoo sanaatti bobba’uun duula waraanaa WBO fi ummata nagaan hojjetatee jiraatu irratti deemsisaa jiran.

Kana waan ta’eef, gochii fi tarkaanfiin mootummaa Itophiyaa fi waraana isaa kun akkasumas labsa dhukaasa dhaabuu ABOn labseen dahatamee duulli waraanaa WBO irratti deemsisamaa jiru marii araaraa jalqabamuuf yaadamee jiru gufachiisuu irratti qooda waan qabuuf gocha farra marii nageenyaa ta’e kana irraa daddaffiin akka dhaabbatu ABOn gadi jabeessee hubachiisa.

Haasaan rakkoo furuu fi nageenya barbaadamu argamsiisuufis gamni lachuu ABOn fi mootummaan Itophiyaa tarkaanfii gara sanatti ceesisu lafa irratti tarkaanfii mul’ataa fudhatuu qabuun ejjennaa ABO ti. Mootummaan Itophiyaas tarkaanfii fakkaataa ABOn fudhate akka fudhatuu fi duula waraanaa WBO fi ummata irratti geggeessaa jiru ariitiin akka dhaabu gaafata.

Injifannoo Ummata Oromoof!


”Liyu Police” kaayyoo shororkeessitoota lolachuu jedhuun ture kan jaarame. Bajata mootummaan Inglizii fi kan biroo ramadaniin leenjii fudhatee hidhate. Akkuma argaa jirru amma humni kun ofuma isaatiif gara murna shororkeessitummaatti jijjiirameera. Liyu Police humna Wayyaaneen ittiin tarkaanfii shororkeessummaa fi faashistummaa Oromoo irratti fudhataa jirtuu dha. Toyannaa mootummaa federaalaa osoo hin taane toyannaa TPLF qofa jalatti kan argamu fakkaata. Jijjiirama eegalame gufachiisuudhaaf Wayyaaneen tarkaanfii abdi kutannaa kan fudhataa jirtu humna kanaani. Akka dhagahaa jirrutti humni kun amma ifatti janaraala Wayyaaneetiin hogganamaa jira.

Humni kun akkuma seeraan hundeeffametti seeraan diigamuu qaba. Kaayyoo jaarameef osoo hin taane faallaa kaayyoo saniirratti waan bobba’ee argamuuf toyannaa Mootummaa Federaalaan ala jira. Kanaafuu humni kun mootummaa Federaalaatiin ifatti diigamuu qaba. Hidhannoo hiikkachuu qofa osoo hin taane diigamee miseensonni humnichaa yakka raaw’tan seeratti dhihaachuu qabani. Ajaja mootummaa kana hin fudhatu taanaan humna goolessituu tahuun isaa paarlaamaadhaan labsamee dhabamsiifamuutu irra jira. Hanga humni kun akkanumatti jirutti Oromiyaan nagaa argachuuf hin jirtu. Duulli keenya akka humni kun diigamee yakkamtoonni isaa seeratti dhihaatan waywaachuu tahuu qaba.

Yaya Beshir


Kunoo akkati jiirra nu Arkkaa lammi too =============
Waraani Abdi ilee meesha gurgudda qaban keenya kunoo akkuma arkiitan kana
Polisiin Oromiyaa keesafuu Koora bitinnesa Oromiyaa jabaadha

Harargee

Kediir Ilma Humbana


OMN FINFINNEE: QEERROO SHOW (ADOL 13, 2018)