WBO diinagdeen tumsuuf, Sagantaa Deggersa WBO Magaalaa ‘Washington DC’tti Fuulbana 6, 2020 (Waaree booda sa’atii 1:00 irraa eegaluun)

WBO diinagdeen tumsuuf, Sagantaa Deggersa WBO Magaalaa ‘Washington DC’tti Fuulbana 6, 2020 (Waaree booda sa’atii 1:00 irraa eegaluun) adeemsifamuuf jiru ilaalchisuun marii Obbo Tolchaa Wagii waliin taasifame #RSWO – Hagayya 31, 2020

Qaroo keenya jaamsan bar Hacaaluu qofa miti kan ajjeesan