WBO dhaaf qabsoo Oromootiif gumacheen jira KUN ABDII QEERRANSOOTI

barbachisaadhaWBO dhaaf qabsoo Oromootiif gumacheen jira amileenkeessan daran KUN ABDII QEERRANSOOTI