WBO Bosona Oromiyaa: Dhaloota qubee roorroon barnootarraa adda kuttee Bosonatti naqxe kanaan dinatu itti gargaarama jechuun cubbu guddaa keessa nama hingalchuu?

WBO Bosona Oromiyaa: Dhaloota qubee roorroon barnootarraa adda kuttee Bosonatti naqxe kanaan dinatu itti gargaarama jechuun cubbu guddaa keessa nama hingalchuu?

Mee dhiira dhaggeeffadhumee isa sagalee kiilolee : WBO’nkoo sodaa hin qabu kottu gadi naa ba’i jechaa jira diinaan💪🏽💪🏽💪🏽duunaanis naaf hin bo’inaa jedhee goonnikee qajeeleera ❤️💚❤️ Biraa haftaaree dhiiro

Irree Wbo Jabeessaa!
Irree Gootaa Jabeessaa!


Sirna Simannaa ABO Lixa Shaggar Magaalaa Baakkootti Gaggeeffamerratti Miseensi Shanee Gumii-Gumii Sabaa ABO J/Saamiyaa Usmaan Haasawa Taasisaniin Hiree Ofii Kan Murteeffatu Matuma Isaa Ummata Oromooti Jedhan.


TIM News~ Leenca Horroon Guduru Biqilchite!
Qeerroo Miseensi #WBO kanaa gaditti geerarsa talaliisaa jiru kun Haadhaaf Ababansaa mootummaa wayyaaneetiin irraa ajjeefaman. Artistiifi miseensa #WBO ti.

Geerarsa malee weelluu warraaqsaa hedduu nama qabudha. Qe’ee isaanii #Wayyaaneetu diige. Amma qe’een warrasaa guutummaan diigameera. Eela hedduu qaba. #WBO har’a wayyaaneen diina jettu roorrootu bosonatti galche malee bashannana miti!

Seenaasaa baldhinaan qabadhee sinitti deebi’a!


#TIM~ WBO Bosona Oromiyaa
Dhaloota qubee roorroon barnootarraa adda kuttee Bosonatti naqxe kanaan dinatu itti gargaarama jechuun cubbu guddaa keessa nama hingalchuu? As keessaa tokko barataa Yunivarsiitii turuusaa ani qaamanan beeka. Shanan kanaatu kuma 5 f qoricha!

Video: Raajii Guddata


TIM News-Please share!!!
Haasaa akka malee nama gaddisiisu. Kunoo rakkoo deemaa jiruuf ka’umsi guddaan kana.

Wayi Oromoo!!!!


TIM~Hinbeeku!

1. Ooggansa #ABO keessa qoodama lama jira jedhama. Kaan warra Hidhannoo hiikkachuutti amanu; kaan ammo warra hin amanne. Jarri biyya bulchanis gargar qoorba’aa jiru. Eenyuun oogganamu? Hinbeeku!

2. Waraanni gara lixaa jiru sun kan #Tigiroonni Lafa Benishangul Gumuz qabachuuf Oromoofi saba biro keessaa maallaqaan bittee hidhachiistee ittiin saba keenya gooltudha jedhamaa jira? Eenyutu isaan ooggana? Hinbeeku!

3. Ooggansi #ABO s ta’e garee paartii biyya bulchuutiin ibsi laatamaa hinjiru. Hana ammaatti ajjeechaan namootaa 400 ol darbeeera. Lachuu ibsa kennuu didan. Maalif keessuma keessaan walsukkuumu laataa? Hinbeeku!

4. Qeerroon Bilisummaa, WBO fi Oromoon garri caalu hidhannoo hiikkachuu kana nibalaaleffata. Maaliif? Garbummaa kana duraa keessaatti nudeebisu jedhanii waan shakkaniif. Ooggantoota dhaabaa faanawoo hariiroo kana tumsanii tokkummaan socho’aa jiruu? Hinbeeku!

5. Oromoon marti jijjiirama amma argame jedhamu kanatti gammadeeraa? Lakki. Maaliif? Jijjiirama inni fideen kan bashannanaa jiru warruma abbaa garaa duraaniiti. Kanaaf ammayyuu qabsoon dhaabata hinfakkaatu.

6. Ooggansi #ABO sirriitti waajjira qabatee tasgabbaa’ee hojii jalqabeeraa/ Lakki. Ammayyuu waajjiirri hinkennamneef. Hidhannoo hiikkachiistan hiikkachiisaa malee iddoo siniif hinlaannu jedhanii warri mootummaa lafarra gototaa jiru. Maaliif? Hinbeeku!

Egereen keenya yaachisaadhaa? Akak malee!