WBO/ABO/OLA: Dhugaa Dhiigaan Barraa’e!!

WBO/ABO/OLA: Dhugaa Dhiigaan Barraa’e!!

WBO tumsuu dhiisuun,
WBO Jabeessuu dhiisuun,
WBO Jejuu dhiisuun,
WBO Dhaadessuu dhiisuun,
Dhiiga Waaqoo Guutuutti, Baaroo Tumsaatti, Haayilee Fidaatti, Milkeessaa Gadaatti,
Nadhii Gammadaatti, Taaddasaa Birruutti, Maammoo Mazammiritti, Jaarraa A/gadaatti, Laggasaa Wageetti, Eebbisaa Addunyaatti, Hacaaluu Hundeessaa fi qabsaa’ota Orommoo bilisummaa Oromootiif luubbuu isaanii bakka buutuu hin qabne kaffalan tuffachuu dha.

Dhugaa Dhiigaan Barraa’e


Eegaa waggaa shanan dhufu jara kana faatti Mana Maree Bakka Bu’oota Uummata keessatti Oromoo bakka bu’a jedhan. Ta warra kaanii achuma dhaaba #Hangaasaa_Ibraahim ulaagaa kamiinuu Oromoo bakka hin bu’u. Namichii kun nama Oromoo kutaa, lagaa fi Amantii gargar qoodee #Ilmaan_Mishiinaraa, ilmaan maarree maanxalisoo jedhe arrabsuu. Ceera-dhaba ceeraa fokkoon keessaa goddee ka haadha fulaa saalaa arrabsu. Nama jaarsaa jaartii-jaartii fi dhiiraa-dhalaa irraa goruu niti. Duuriyyee akkana tanatti duuba qaama olaanaa seera tumu ka biyyitii tun qabduu keessattii Oromoo bakka bu’a. PP’n agana caala Oromoo salphisuu hin qabdu. Bakka bu’aan ummataa Oromoo kaan fulaa akka akkaatti hidhamee hidhaa jira kaan hidhaan hidhatee raasaa jira. Tana ummatii Oromoo cuftii huuba irraa harachuu qaba.

Oduu Owituuti fi Odeefannoo Oolmaa Oromiyaa magaalaa Finfinnee irraa Ammaa nu gahee, July