WBO Abdii Sabaa: waliin fuulduratti!Wallee Warraaqsa Ajaa’iba Artisti Falmata Kabbadaa Magarsa tiin 

WBO Abdii Sabaa: waliin fuulduratti!Wallee Warraaqsa Ajaa’iba Artisti Falmata Kabbadaa Magarsa tiin

WBO mirga namaa mitii kan bineensaayyuu nikabaja. Kan wayyannee ammoo mandara keessa deemtee gennoota ulfa ajjeesaa oolti.

Oromiya Biyyako

Jaal Daawud Akkana Jedhanii Turan.


Gujji Oromos has took their opposition to bandits roaming in the name of Oromo Liberation Army (OLA) in two Gujji zones.

The OLA obstructions of peace and stability in the region have hindered locals from regular Day to day operations such as farming, trading, and schooling. OLA’ engagement in child soldiers and rape is already exposed by Minnesotan human right activists Nagessa Oddo Dube, who himself is originally from Gujji area. It’s to be remembered that this bandits have been killing thousands and displacing million plus people of Borana, Gedeo, Burji and Kore.

We hope, the people western oromia (wollega) would do the same in clearing their zones from these bandits. Reports from the area indicates that freedom of movement is hampered, banks are robbed, girls are raped, children soldiers is rampant, and the region is increasingly scaring away opportunities for youths

Kunotii: Jaal Daawud Akkana Jedhanii Turan.

Wallee Warraaqsa Ajaa’iba Artisti Falmata Kabbadaa Magarsa tiin
“Dukkanni Gabrummaa,
Waanjoon Abbaa Irruummaa,
WBO Abdii Sabaa
Sumaan Xumurama…


Oromoon “Zufaani” Miniliki akka haaromu gaafachaa hin turre. MM “Zufaani” Miniliki haaromsaa jira. OPOD 🐕!