Wayyaaneen Artistoota Oromoo biyya jiran mara wal-gahiif yaamtee jirti.

Wayyaaneen Artistoota Oromoo biyya jiran mara Kibxata arraa jechuun Mudde 6, 2016 Waajjira Pirezedaantii Naannoo Oromiyaatti wal-gahiif yaamtee jirti.

Artistoota 15390980_1230381497056664_1421771288350115747_n
Artistoota Oromoo biyya jiran

Sababni al-gayiif isaan yaamteef beekkamu baatuus Artistoota keenya osoo hidhaa jiranii wal-gayiif isaan afeeruun kun waa tolaaf miti jedhu keessa beektoonni. Artistoonni keenya hedduuniis osoo hidhamaa jirruu waamichi isaanii karaan isaa hidhaadha shakkii jedhu qabna jedhu. Gama biraatiin ammaan dura wayyaaneen karaa Mootummaa Naannoo Oromiyaatiin Artistootaaf lafa mana jireenyaa itti ijaarrattan isiniif kennina jechuun waada seenaniifi jiraachuun beekkamaadha. Haa tahuu malee kaayyoon wal-gahii kanaa guddaan qabsoo barana Artistoonni Oromoo taasisaa jiran irraa faaydaa hin malleen gufachiisuun waan yaadame fakkaata kan jedhaniis ni jiru. Waamichi wal-gahii kanaa gara Artistii Mohammed Jalalaatiin dabraa kan jiru yoo tahu, Artistoonni baayyeen immoo hin dhaqnu jechuun murteeffatanii jiraachuu oduun garasii nu geesse ni addeessiti.

Via: Saphalo Kadiir