Wayyaaneen Artistoota Oromootti Xiyyeeffatanii Jiru.

0

Artistoota Oromootti Xiyyeeffatanii Jiru.
Artistoota Oromootti Xiyyeeffatanii Jiru.Wallisaa Wayyaaneen qabdee akka malee akka miiteefi du’aaf jiruu jidduu akka jiru beekamee jira. Wallisaa Tazarraa Camadaas Burraayyutti hidhaa jira.

“Magalaa Burayyuu Gandaa Malkaa Gafarsaatti Artisti oromoo Tazarraa Camadaa jedhamu Akkamalee reebamee qaama rebameen osoo hin beekamin Argame. Ammas Artist Caala Daggafaa Mana hidhaa magaala finfinnee kutaa Gullallee keessaatti Reebichi cimaan irraa gahee jira.jiraachuu isaaf iyyuu sodaa guddaatuu jira.”