Jajjabbee leenjii gurguddaa qaban kana lamman loltoonni Wayyaanee kaleessa galaafataniiru.

#Jajjabbee leenjii gurguddaa qaban kana lamman loltoonni #Wayyaanee kaleessa galaafataniiru. Ammallee taanaan loltoonni mootummaa wayyaanee uummata Oromoorraa waraana

hindhaabne.

Gootota qaqqaalii kanneen ammas rasaasa wayyaaneetiin dhabne.

Ce’umsi jedhan kuniyyuu sobadha.

 

 

 

 

 

 

 

Chali Ensermu Beyene

#Seenaa_Gabaabaa #Jaal_Caalii Ganjoosaa/#Boonsa.

Jaal. Caaliin/Boonsaan haadha isaa Aadde Almaaz Danuu fi Abbaa isaa Obbo Ganjoosaa Adam irraa Muddee 1987 G/Q/ Aanaa J/Hoorrootti dhalate. Umuriinsaas akkuma barumsaaf gaheen M/b Magaalaa Nuunnuutti 1-8 baratee, ittuma fufuuni kutaa saglaffaa Ifa Jimmaatti erga baratee kutaa 10-12 tti ammoo M/B sad. 2ffaa Qellem Dambi Dollootti barateera.
Jaal. Boonsaan Bara 2005 irraa egaluun Miseensa Caasaa Qeerroo Bilisummaa ta’uudhaan dirqama jajjabduu kennamuuf haalaan bahachaa erga turee booda, Dararaa fi Gabrummaa ummatasaa kanarra jiruuf madaan keessa isaa waan bubbuleef gara miseensa Qabsawoota hidhannoon falmaniitti dabalamuuf murteesse. Haaluma kanaan bara 2010 ganna keessa WBO dabalamuun leenji’ee dirqama kennameefiin bobba’ee. Onkololeessa 19/2018 Lola humna gabroomsaa waliin G/W/L aanaa Begii _Qondaalatti ta’een kufee kuffisee, gaafa onkol.20/2018 bakka firoonni, firri fiixaa jaalan qabsoosaa fi Ummanni kuma hedduutti lakaawamutti Anaa Jimmaa Horroo cina Magaalaa Nuunnuutti geggeeffamee jira.

Maatii isaa Fira, fira fiixaa akkasuma Ummata Oromoof jajjabina Hawwaa. Isa ammoo lubbuunsaa haa jannatu!

1)Ajjeechaan Waraana Bilisummaa Oromo WBO irratti raawataa jiru kana eenyutu harka keessa qaba?

2)Mootummaan akkamiin ilaala?

3)Ummatni Orommos akkamiin ilaala?

4)WBO ajjeesuun jijjirama dhufee kana gara fuula duraattii deemsiisuu danda’aa?

5)Rakkoo uumamaa jiruu kana mootummaan yeroodhaan furmaata hin kennuu yoo tahee rakkoo uumamuuf eenyutu itti gaafatama?
RIP #Caalii_Gonjoosaa fi #Tabsiisaa_Dirribaa qeerroon bilisummaa Oromoo guyyaa kaleessaa lixa Oromia keessatti wayyaaneetiin ajjeefamaniiru. Kun maaliif ta’e ??? Qeerroon naannoo fi Uummatin Oromoo akkamiin callisa ilaale badii Oromoo irratti dalagamaa jiru kana ? Hooggansi ABO finfinnee keessa taa’ee osoo jiruu MM Dr. Abiy waliin maliif akka inni waraan dhaabuu qabu mariisisuu dadhabe ? ( -Heart breaking) .

Qabsaawan ni kufa
Qabsoon itti fufa.


Tedi manjus, under arrest.

Kama Namicha Oromoo buqqisuuf kaambii ofii Jijjigaa godhatee Oromoo buqqisaa ture kana Rabbiin Qabe Galata keeti.mee Namicha kana Fb isaa #Teddy $Manjus jedhu jala seenaa Laalaa Waan inni Jechaa ture.Oromoo Daangaa Sumaalee irraa buqqa.eef Namni duugda Guddaa Ta.ee Hojjachaa ture isaadha.dabalataanis live waraabee Nuti bakka inni jirutti Jawar Mohammed Ajjeesisuu hin dadhabne Beekaa dhiifne jedhee baacaa ture.Amma yeroon ofee qilinxoo fide