Wayyaanee itti gaafatamaa INSA kan tahe Taklabirhaan W/Aragaay kana

Wayyaanee itti gaafatamaa INSA kan tahe Taklabirhaan W/Aragaay kana!

Namtichi taa’ee halkanii guyyaa OMN qilleensarratti ugguruuf eegaa bulu Wayyaaneen itti gaafatamaa Information Network Security Agency (INSA) kan tahe Taklabirhaan W/Aragaay kana. Sodaa OMN’tiif jecha OMN ugguruuf doolaara milyoona 20 baasan dhihoo tana. Osoo OMN sodaaf tahuu baatee waggoota 3 dura kana godhu turan. As deebi’anii gibira ummata keenyarratti fe’anii OMN ittiin ugguruudhaan ummatuma keenya akka odeeffannoo hin arganne godhu.

Via Ferhan Abdulselam

Wayyaanee