Wayaanootni tibbana beeksisa baasanii magaalaa AMBOO keessatti ..

Wayaanootni tibbana beeksisa baasanii magaalaa AMBOO keessatti .

Via DammaqaaNagaasaa  Qeerroowwan Amboo irraa

“Wayaanootni tibbana beeksisa baasanii magaalaa AMBOO keessatti maxxansaa jiraniin koottaa Raayyaa Waraanaatti galmaa’aatii,leenjii ogummaa teekinikaa fudhadhaa jedhanii isiin gowwomsuuf yaalaa jiran.Leenjiin ogummaas ta’ee mindaan kana booda wayyaanee irraa eegannu hinjiru.Gochaa wayyaanootaa kana dura dhaabbachaa kan turan qeerroon Amboo ammas cimsitanii ofeegannoon warraaquu qabdan.Sirna kufuuf daddaaqamaa jiru kana keessatti kana booda leenjiin fudhannu waan hinjirreef qabsoo keenya jabeessinee finiinsuu qofa.Dargaggoonni dhugaa isiniitti fakkaatee isiin gowwomsaa jiran illee ofeegannoo akka gootan irra deddebinee isiin yaadachiifanna.
Oromiyaan ni bilisoomti.
Qeerroowwan Amboo irraa!”