#watch WBO moraa leenjìi keeysatti bara dargiividiyoon kun bosona oromiyaa keeysatti


yoom Akka waraabame anis hin bèeku garuu yeroo vidiyoon kun waraabamu oromoon 99% oromummaa isaa walaalee jira. Qabsoo OLF Yeroo sana damboobaaf murannoota cimaan garaa hidhatee godhaa ture namni waan hin dammaqiniif Sirna nama nyaataa Nafxanyaa Amaaraa wajjiin ilmaanummaan oromoo ABO irratti ሽፍታ, ተገንጣይ ወንበዴ jachuun itti duulaa turan

kan nama ajaa’ibsiisu garuu yeroo sadarkaan sabboonummaa oromummaa qabsoo hadhòoytuun dagaagee jiru kanatillee oromoon garii osoo beekaniifii dantaa sadoo lubbuu isaaniif jacha qabsoofii qabsaawoota bilisummaa oromoo dura dhaabbatan jiraachuu isaaniti

Gaabbiif egeen garabòdaati jarana badii seenaa irraa nu haa baraaru
Odaa Xasee Milkin Mucaa Kayyoo Fetensa Ilu Kiya Zuzu Fiker Hagos Tecle TecleMalkaa Oromoo Bareeda Dhufu Ertra Namarra OLF Sagalee Bilisummaa Oromoo