Kichuu

Warshaan mana foon harree magaalaa bishooftuu keessaa cuffamee jira!

Warshaan mana foon harree magaalaa bishooftuu keessa cuffamee jira!

Warshaan mana foon harree magaalaa bishooftuu keessatii banamee turee yeroo amma kan keessatti cuffamee jira.

Via: Massii Sanyii Fayisa Lelisaa

Exit mobile version