Warshaan mana foon harree magaalaa bishooftuu keessaa cuffamee jira!

Warshaan mana foon harree magaalaa bishooftuu keessatii banamee turee yeroo amma kan keessatti cuffamee jira.

Via: Massii Sanyii Fayisa Lelisaa