Warshaan Biqilaa Federeeshinii Waldaa Hojii Gamtaa Qonnaan Bultoota Oromiyaa, Asallaa ebbifame.

Warshaan Biqilaa Federeeshinii Waldaa Hojii Gamtaa Qonnaan Bultoota Oromiyaa, Asallaa ebbifame.

[OBN 22 01 2011] Warshaan Biqilaa Federeeshinii Waldaa Hojii Gamtaa Qonnaan Bultoota Oromiyaa, Asallaa ebbifame. Warshichi bakka preezdaantin mootummaa naannoo Oromoyaa Dooktarri Kabajaa Lammaa Magarsaa, itti aantun preezdaantii mootummaa naannoo Oromiyaa aadde Xayibaa Hasanii fi hoggantoonni biroo argamanitti ebbifameera.

Federeeshiniin Qonna Oromiyaa Warshaa Biqila Asallaa Birrii biliyoona tokko fi miiliyoona 300n bituun isaa ni yaadatama. Qonnaan bultoonni Arsii fi Baalee oomisha garbuu warshichaaf dhiyeessaa turan, caalbaasii idil addunyaa mootummaan federaalaa baaserratti hirmaachudhaann injifatanii dhuunfataniiru. Federeeshiniin Qonna Oromiyaa warshaa nyaata madaalawaa guyyaatti kuntaala kuma 1 oomishu Birrii miiliyoona 50 oliin ijaarsisaa ture.