Warshaa Xahoo Yaayyoon wal qabatee vidiyoo ilaalamu qabu (2005 ALI)

Warshaa Xahoo Yaayyoon wal qabatee vidiyoo ilaalamu qabu (2005 ALI)
1. akkatti qotee bulaan kaasaa tokko malee laftii irraa fudhatamee ture kan ibsu.
2. Enyuu (ogeessa akkamii) warshaa mallaqaa dolara america $600,000,000 ta’u hojjacha akka ture kan ibsu
3. Kampaanii China irraa maqaa dizaayinii foyyessuun jedhun gara METEC akkamitti akka darbee