Warri Saayinsii waraanaa qabdan” akkami waan kun?

Warri Saayinsii waraanaa qabdan” akkami waan kun?
Hhh kkkk Lammaan Abiyyiin ilaala, Abiyyiin immoo Intaloo ilaala!


#Mattuu: Roorroo daangaa darbe

Ilmaan haadha hiyyeessaa haadha hiyyeessaa waliin hidhuun roorroo hadhooftuudha.

Iluu Abbaa Boor magaalaa Mattuu keessatti nama haaraatu ykn nama naannoo kana hin jiraannetu argame naannoo keessanitti jechuudhaan haadha hiyyeessaa ilmaan ishee waliin mana hidhaa waajjira poolisii magaalaa Mattuu keessatti dararamaa jiraachuun dhagaa’ame.

Si ciffachuun si nyaachuuf akkuma jedhamu Oromoo dararuun falmaa hadhawaa akka gaggeeffatuuf .
Suuraan mana hidhaa waajjira poolisii Mattuurraa

Adem Misoma


ጥር 12/5/2012
ጀዋር የኢትዮጵያ ዜግነት ለማግኘት ለኢሚግሬሽን ፣ ዜግነትና የወሳኝ ኩነት ኤጀንሲ ጥር 12/5/2012 ላይ ጥያቄ አቀረበ (9 የተለያዩ ዶክመንቶች ጋር)
//
የካቲት 02/6/2012
የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ ለኢሚግሬሽን ፣ ዜግነትና የወሳኝ ኩነት ኤጀንሲ ደብደቤ በመፃፍ የጃዋርን ዜግነት የሚያረጋግጥ ሴርትክፌት ጠየቀ
//
የኢሚግሬሽን ፣ ዜግነትና የወሳኝ ኩነት ኤጀንሲየካቲት 09/6/2012 የጃዋርን ጥያቄ ከተቀበሉ በኋላ ለአንድ ወር አስፈላጊውን ኮሚቴ ሳያቋቋም ቆይቶ ኮሚቴ እያቋቋምኩ ነው በማለት ለብሔራዊ ምርጫ ቦርድ መልስ ሰጠ።
//
ህጉ ላይ አንድ ሰው ጥያቄ አቅርቦ በምን ያህል ጊዜ ውስጥ በኮሚቴ መታየት እንዳለበት የጊዜ ገደብ ከሌላው ነገሩ የሚቋጭ አይመስልም።
በአጭሩ ግለሰቡን እያንገላቱ ያሉት #ቢሮክራሲ ነው።

Tamiru L Kitata