“Warri oromoo ajjeesaa ture OPDO dha kan amma EPP tahe kana!!

“Warri oromoo ajjeesaa ture OPDO dha kan amma EPP tahe kana!!
_warri Qabeenya oromoo saamaa tures OPDO mataa isiiti.warra amma EPP ofiin jedhu.

_Warri magaalaa finfinnee oromiyaa irraa addaan kutees isaanuma.
_warri goodinootaa fi magaaloota oromiyaa irraa addaan kutees isaanuma EPP warra ofiin jedhu

_warri hidhaadhatti nama dararaa turees isaanuma budaalee kana.
_Warri woboo mooraa xoollaayitti summii nyaachisees isaanuma kana.
_paartii OPDO keessa 75% sabaan oromoo miti.kanaafi.

_warri barattoota oromoo universitii keessatti ajjeesaa jiru ilaa hanga ammaa isaanuma .warra basaasa biyyooleessaa ofiin jedhuudha (daninnatii)warra jedhamu kan ergaa jiru hoogganootuma PP kan akka Abiyyii faadha.
_warri Jawaariin miidhuuf yaalees jaruma kana.

_EPP n mataan isiituu seeraan ala ijaaramte.ammoo biyya yeroo ammaatiif bulchuudhaaf hayyama oromoon namni tokko kenneefii hin jiru.
_Kaayyoo fi karoora PP oromoon tokko isaan waan kana naaf godhi jedhee itti kannatee hin beeku.

_Manneen amantaa kan gubsiisaa jiruu fi daangaa irraa kan walitti bu’iinsa garagaraa kan goosisaa jiru PP fi Abiyyii dha.

_Kan filannoo anaatu moohe jedhee haaluuf deemu EPP mataa isiiti.
_Goodinoota gujii lamaanii fi wallagga akkasuma shawaa keessatti sababa jeequumsa jedhee filannoon akka achitti hin godhamne kan shira xaxaa jiru EPP mataa isiiti.

_Magaalaan finfinnee yoo oromiyaa jalatti hin deebinee fi filannoon seera qabeessaa yoo hin godhamne abadan waraana hanga feete yoo hidhannoo waliin qabaatte EPPn homaa fiduu hin dandeessu walitti gad baana akka mana haarayaatitti.

_EPP fi deeggartoota isii guyyaa lama keessatti oromiyaa keessaa isn qulqulleessinee isinitti agarsiifnaatii itti jabaadhaa isiniis shira keessan!!!!!!!

#Inbox 

Via: Tsegaye Ararssa


(By Taagal Daaqaa Waaqgaarii)

ውይ ‘Fedhii Foonii’ 

ጠሚው ብልፅግናን ለመግለፅ በ Afaan Oromoo ‘Fedhii Foonii’ በማለት የተቀመበት ዘይቢያዊ አገላለፅ ቀጥታ ከአማርኛው የተቀዳ ሲሆን። ትርጉሙም ‘የስጋ ፍላጎት’ የሚለውን የሚገልፅ ነው። ጠሚው በግርድፉ ተርጉሞ ያስቀምጠው እንጂ ፣ እንዲህ አይነት ከ ‘Safuu Oromoo’ ያፈነገጠ አገላለፅ በ Afaan Oromoo ውስጥ አያገለግልም። ይህ የጠሚው አገላለፅ የራሱን የጠሚውን ስነ ልቦና ያስረዳል። እሱም:-

1) Afaan Oromoo ን ለመረዳትም ሆነ ለማስረዳት የአማርኛን ቋንቋ ስነልቦናዊ ልሳን ላይ ተመርኩዞ እንጂ ፣ Afaan Oromoo ያሉትን ስነልቦናዊ ልሳን የተመረኮዘ አለመሆኑ ነው። ያ ማለት ያንድን ብሔረሰብ ቋንቋ ልሳን ስነልቦና አለማወቅ ማለት ነው። የቋንቋውን ስነልቦናዎች አለማወቅ ማለት የቋንቋውን ባለቤት ስነልቦና አለማወቅ ማለት ነው። በዚህ አረዳድ አብይ አህመድ የኦሮሞ ስነልቦና የለውም/ ለማወቅ አይፈልግም ማለት ነው። ለ እንደ አብይ አይነቱ በኦሮሞ ውስጥ ከኦሮሞ ተወልዶ ላደገ ሰው ፍላጎት ባይኖረው እንጂ ሕዝቡም ሆነ ባህሉም ያሳጣው ነገር የለም። ይህ ክህደት ነው።

2) እንዲህ ከ Oromoo Safuu ያፈነገጠ ዘይቤያዊ አገላለፅ መጠቀሙ ምን ያክል የኦሮሞን ስነልቦናን ለማቆሸሽ እና በአማራነት ለመተካት እየሔደበት ያለበት ርቀት ያሳያል። ያንድ ፖርቲን ፋይዳ ከ ስጋ ፍላጎት ጋር በማጣመር እቅዴ ብሎ ለማስረዳት የሞከረበት የስነ-ልቦናው ድፍረት መፃይ የፓርቲው መንገድ ብልግና መሆኑን ያስረዳል።

ይሄ አገላለፅ ምን ያክል መሳለቂያ እና ትንሽ እንደሚያደርግ የጠሚውን ፓስት ተከትሎ የተሰነዘሩ እና እየተሰነዘሩ ያሉ ትችቶች እና ቀልዶች ለዚህ ገለፃዬ ምስክር ናቸው። ይህ ቃላት ስንጠቃ አይደለም። ቃላቶቹ በሁለቱ ብሔረሰቦች የቋንቋ ስነልቦና አገላለፅ መካከል ያለውን ልዩነት ለማስረዳት ብቁ ናቸው። የጠሚው ስነልቦናም ጎራው ከየቱ ወዴቱ እንደሆነ ያስረዳል። ካደጉበት ከዋሉበት አይደል የሚባለው። አዎን እንደዛ ነው።