Warri of sobaa jirtanis warri nu sobaa jirtanis dhiisaa, Enjiinarichi Finfinneerraa ka’eera.

Warri of sobaa jirtanis warri nu sobaa jirtanis dhiisaa, Enjiinarichi Finfinneerraa ka’eera.
DUBBII FINFINNE NAMA ARTISTOOTA WALIIN GUNGUMA TURE
“Irra deebinee himna:
Warri of sobaa jirtanis warri nu sobaa jirtanis
dhiisaa, #Enjiinarichi Finfinneerraa ka’eera.
Karoora waggaa guutuuf qabate Mootummaaf
dhiyeessee #Dhagaa bu’uuraa kaayee
gaggeeffameera. #Eenyutu bakka bu’e gaaffii jettu
qofa nan gaafatinaa.
~ Abdisa Bencha Jara