Warri mootummaa fonqolchuufi biyya guutuu saamuun himatame yoo hiikkamu Oromoonni Walloo weerara qe’eetti itti baname ofirraa ittisan hanga ammaa hidhaa jiran.

Warri mootummaa fonqolchuufi biyya guutuu saamuun himatame yoo hiikkamu Oromoonni Walloo weerara qe’eetti itti baname ofirraa ittisan hanga ammaa hidhaa jiran.

“wa’ee oroomota walloo kana maaf dagattan? Rakkoo yeroo darbee nanno amaratti umaameen wal qabatee oromoonni walloo hedduun mana hidhattiii guraamuun isaanii ni yadaatamaa. Namonnii kuun yakka dalagaanii osoo hin tanee enyuumma isaanifi rorroo alaaga jalaatti hin bulluu jechuu isaanii qoofaf mana hidhatti daraarama jiruu. Isaanis yeroo amma kana dhimmii kenyaa motumma federalan malee nannon ilaalamuu hin qabuu jechuun ol iyyanno gafachuun mana sirressa federaala qilinxootti argamuu. Namonni wagga 27 oliif biyya saama turaani fi lubbuu nama hedduu daraara turaan gadlakkisani Warren enyuumma isaanif qoofaf hidhaaman mana hidhatti dararuun gonkuumma fudhatamaa hin qabuu. ”


Abiy nama mana tokko diiguuf jalarraa eegaluudha. Hanga manichi gubbaarraa itti gadi jigutti natti jiga jedhee tilmaamuu hin danda’u. Yoo lakki gubbaarraa diiguu eegaluu wayya yoo ati jetteen cal jedhii na ilaali siin jedha. Namni akkanaa ofiifis wareegama hin taane kafalee namas wareegama kafalchiisa.