Warri kun yakka tokko malee gidirfamaa jiru; nuuf haa hiikaman!!

Above Single Post

Warri kun yakka tokko malee gidirfamaa jiru; nuuf haa hiikaman!!

Cubboo sabboontonni kanaa gadii kun addatti qaban mee naaf tarreessaame. Ijoolleen kun warruma OPDOtiin barnootarraa ariyataman, maatii isaaniitiif qotanii aramanii akka hinjiraanneefis barri isaanii caalu mana hidhaa taate. Cubbuun isaani maali?

Below Single Post

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.