Warri humna addaa Oromiyaa ofiin jettu kan asii ilmaan Oromoo ajjeestu, liyyuu poolisii naannoo Amaaraa irraa haa barattu.

Warri humna addaa Oromiyaa ofiin jettu kan asii ilmaan Oromoo ajjeestu, liyyuu poolisii naannoo Amaaraa irraa haa barattu.
Ummanni hiriira bahee pp yoo mormu poolisoonni fi miliishonni naannichaa ummata waliin hiriira geggeessu malee faallaa ummataa hin dhaabbatan.


የአፄዎችሁ አስተሳሳብብና የነበረው ስርአት..

We Amhara considered ourselves Superior than other tribes. We migrated from Saudi Arabia and Yemen. We are not native Africa. A Young Amhara that explains the system of Old Ethiopia.


Hogganoota gameyii..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Birhanu Lenjiso PHD baatee haga qopheen milla isaa dhumtutti miillaan jooree hojii barbaade dhabee, biyya galee takkaan gorsaa diigndee Mummicha ministeera ta’e. Waaqaaf jedhaa faradaa, namnii biyya gudate keessatti PHD baatee diinagdeen of hin dandeenye, ani maalii jedhe biyyaa hagana geessu kana diigndeen irratti gorsa? Yaa biltsiginnaa