Warri Caairo Jirtan Waan Kana Akka Gaaritti qulqullefadha?

Warri Caairo Jirtan Waan Kana Akka Gaaritti qulqullefadha?

Enyu akka Harka qabuus addaan baafadha? Artist Nasraa Gursum Guyyaa kaleessaa Sirba Warraaqsa tokko ummata Ofii biraan geessee jirti! Halkan Edaa Nama Hin beekkamneen Akkanatti miidhamtee jirti amma hospitaala seentee jirti Ijoolleen Egypt Jirtan Bira dhaabbadhaa Namni Oromoo taate Hundi Share godhii sagalee ta’iifi….