Warri ABIN fi Balderas lafa nagaa Finfinnee irraa barbaachisummaa lolaa afarsu, mana ofii taa’anii ‘twitter campaign’ godhu.

Warri ABIN fi Balderas lafa nagaa Finfinnee irraa barbaachisummaa lolaa afarsu, mana ofii taa’anii ‘twitter campaign’ godhu.

Oromoon lola ristii deebifannaa bu’aa hin qabneef ilmaan isaa wareega. MNO dhufaa dabraaf ergamuu hin dadhabu. Nama gaddisiisa.

𝕿𝔥𝔢 𝕱𝔦𝔫𝔣𝔦𝔫𝔫𝔢 𝕴𝔫𝔱𝔢𝔯𝔠𝔢𝔭𝔱 𝕾𝔱𝔞𝔱𝔦𝔬𝔫

“Yaa Waaq galgala koo bareechi” jedhe Oromoon.
Kun abaarsa yaa jamaa!


Eight Different Forces Are Fighting Against TDF 2. Ethiopian POWs are Happy while Releasing