Ebla 17/2017 Gabaasa Sochii Warraaqsaa Biyyoolessaa Oromiyaa FXG

Ebla 17/2017 Gabaasa Sochii Warraaqsaa Biyyoolessaa Oromiyaa FXG
Ebla 15 Guyyaa Gootota Oromoo Sababeeffachuun Warraaqsii Biyyoolessaa Oromiya Godina Lixa Oromiyaa; Lixa Shaggar Amboo fi Naannoo Isheetti Daandii Konkolaataa Cufuun itti fufe!!
=============================================
Kabaja Guyyaa Gootota Oromoo Ebla 15 sabbabeeffachuudhaan Qeerroon Godina Lixa Shaggar Yaadannoo wareegamtootaa taasisuu cinaatti yeroo Humni Komaandi poostii ummata Oromoo gidirsaa jirutti sodaa tokko malee Jimaata Ebla 14,2017 irrraa eegaluun karaa konkolaataa Amboo irraa gara Lixa Oromiyaa geessu bakkeewwan adda addaatti cufuudhaan tarkaanfiiwwan garaagaraa fudhachuun sochii isaanii kan ittifufan ta’uu Odeessi Qeerroo Lixa shaggara Amboo hubachise . Addatti immoo daandiin Konkolaataa guddichi Finfinnee irraa gara Lixa Oromiyaatti dabarsuu Amboo fi naannoo Ambootti bifa adda ta’een cufamuun waraannii koomandii poostii wayyaanee fi ergamtootni wayyaanee OPDOn waan qabdee gadhiiftu dhabaa jiraachuu madden Qeerroo Amboo irraa gabaasan

Bifuma kanaan kaayyoofi akeeka goototni Oromoo kaleessaa Ebla 15,1980 qoqqooddaa amantaa malee Oromummaa qofaan tokkummaa dhugaan diina fuuldura dhaabbatanii wareegamaniifi har’allee goototni Oromoo kumatamaa wareegama qaalii itti baasaa jiran hanga galmaan geenyutti Warraaqsa Sochii FXG kallattii kamiinuu ittifufuuf irbuu isaanii haaromsatanii jiru.
Kaayyoo gootota qaqqaalii itti dhabne kan galmaan ga’uu danda’u nuti warra lubbuun jiru jechuudhaan Gootni Qeerroo Oromoo Lixa Shaggar mootummaa wayyaaneetti xumura gochuu irraa kan hinboqonne yommuu ta’u, ummatni Oromoo biyya keessaafi biyyoota ambaa kaayyoo jaallan ittiwareegaman galmaan ga’uuf yeroo kamiyyuu caalaa harka wal qabattanii Qeerroo Oromoo cinaa akka hiriirtan Qeerroon waamicha isiniif dabarsa, aarsaan kanfalamu kamuu hanga bilisummaan argamutti akka of duuba nu hindeebisne isiniif dhaamna jechuudhaan ergaa isaanii dabarfachaa jiru.
Injifannoon Uummata Oromoof

Via : Seenessaa Qeerroo