Warraaqsa Galaana Uummataa, Waxabajjii 8, 2020 irraa qabuun, goleelee Oromiyaa cufa keessatti

Warraaqsa Galaana Uummataa, Waxabajjii 8, 2020 irraa qabuun, goleelee Oromiyaa cufa keessatti finiinsifamuuf deemu ilaalchisuun, marii Qeerroo fi Qarree tokko waliin taasifame | Ajjeechaa suukanneessaa, ijaarsota Nafxanyaan Oromoo gosa Afran-Qalloo irratti raawwatamaa jiru | RSWO – Waxabajjii 4, 2020
#WarraaqsaGalaanaUummataa2020 #OromoRevolution2020 #Qeerroo #WBO


“Abiyyi haal duree tokkoon malee hojii jijjiirrachuu qaba” gurbaan kun! “Abiyyi biyya bulchuu hin dandeenye” jedha! Yaa gantittii yaa ilma Taaboree. karaa gadhiisi hunduu sitti baree!


Oromoo addaan qooduuf tokkummaa isaa ittin as gahee diiguuf kallattii hedduun shirri gaggeeffamaa jira. Fakeenyaaf maqaa namoota facebook fayyadamaniin akkaawonti sobaa banuun, ykn akkaawontii isaanii hatuun summii waantota Tokkummaa Oromoo diiga jedhanii amanan facaasaa oolu, kadireen isaaniis kanuma dalagaa oola.

Fkn akkawuntii maqaa Dereje Begi banamee fi hatamee hojii kanaaf oolaa jiru keessa tokko kan armaan gadii yoo ta’u yeroo darbee Dereje irraa mirkaneeffachuun fake_account alert jedhee maxxanseen ture, amma garuu maxxansa sana barbaadeen dhabe,

Kan nama ajaa’ibu namootni heddu isa dogoggoraa kan hordofan yoo ta’u namoota obbo Addisuun hordofaa jiran 179 keessaa akkawuntiin sobaa maqaa Derejen baname isa tokko.

Namootni tokkummaa Oromoo diigaa jiran Oromoon gandummaan hin beekamu jechuu irra Oromoon Godina kanaa gandummaan hin beekamu jfdhu,…..Godinni Gandummaan beekamu jira jechuu isaaniiti.

Akkawuntiin kun kan isaa akka hin taane irra eeebiin Dereje Begi irraa qulquleeffadheen jira.

Maqaa kootiin fayyadamaa jiru jedhee jira kan armaan gadii
https://www.facebook.com/dereje.begi.90

Tamiru L Kitata

This is the other side of the man. Abiy Ahmed is a two faced, who stabbed several hundreds innocents at the back. But he’s now pretending to be nice to your eyes.
Saddening to have a leader he who puts trees high in place of his citizens.