Warraaqsa Biyyaalessaa Oromiyaa FXG guyyaa har’aa Godina Lixa Shawaa magaalaa Gudaritti geggeessamee dha

ONN: Waxabajjii 29,2018-Lixa Shawaa Gudar
========================
Warraaqsa Biyyaalessaa Oromiyaa FXG guyyaa har’aa Godina Lixa Shawaa magaalaa Gudaritti geggeessamee dha.

Gaaffiin Oromoo gaaffii abbaa biyyummaa ti!, Jijjiiramni dhufe jedhamu jijjiirama kijibaa ti!, Bulchitootni guutummaatti nu irraa haa ka’an!, Yakkamtootni seeratti haa dhihaatan kan jedhuu fi kkf dhaadannoolee garagaraa dhageessisuun diddaa qaban mul’isaniiru.

Gowwoomsaa fi waliin dhahiinsaan qabsoo Oromoon dhiiga isaa itti lolaasee, lubbuu itti wareegee asiin gahe butachuun dantaa gara biraaf oolfatuun kan hin danda’amne ta’uu ummatni Oromoo/Qeerroon Bilisummaa Oromoo Oromiyaa cufa keessatti bifa adda addaan bahee mormii kana irratti qabu dhageessifachuun itti fufeera.

Warraaqsa Jijjiirama Bu’uuraa Dorrobe Gatachiisuuf Duula Godhamu Callisnee Hin Ilaallu Jechuun ABOn Waxabajjii 25,2018 Ibsa Baasuun Isaa Kan Yaadatamuu Dha.