Bara Mangee san fakkaata.Garuu, Warraanni kun Finfinneetti har’a mormiitti ykn yaalii fonqolchaatti jira.

Bara Mangee san fakkaata.Garuu, Warraanni kun Finfinneetti har’a mormiitti ykn yaalii fonqolchaatti jira.


Soldiers always demand when they believe civilian administration is weak to oppose them. This is specially true during transition period when the army and soldiers believe the unelected civilian administration has no legitimacy. The opposite is true, unlike Derg time; people have no trust on the army, in fact the army and police have been their enemy for the last decades. Remember, the guardian of the revolution is not the PM but Qeerroo.
Biyya Oromiyaa


Shittoon naannoo Arat Kiiloo kun HIDHANNOO FIRFIRSAA waan jiru fakkaata.
Lakkii nurraa dhiisaa, kun aadaa fi seera “Maddammar” san miti!!
Dr Abyi baga Ministeera guddaa ta’e; Ob Lammaan baga Oromiyaa bulche. Mohamed Ademo baga muudame! Taayyee Danda’aa baga muudame! Milkeessaa Miidhagsaas baga muudame! Maal fidu egaa, warri diina keenyaa sun!! Nuti itti gammadneerra!!
Ammoo, isaantu, WBO gaachana godhachuu dide malee nuti muudamuu isaanii hin didne. Diduun mirga isaanii ti. Kanaaf, qabsoofne. isaan, waan WBO kana didanis, nuti isaan jaalanna. obbolaa keenya kanatti diinni akka roorriftu hin barbaannu; nuti ijoolleen Oromoo keenya aangoo argachuu isaaniitti gammadoo dha!!
#VIVAOROMIA