Warra booji’amaa fakkaatee ykn waan mootummaa ganee qabsootti makame fakkaatee gara WBOtti seenaa jiru kana ija abshaalummaa fi of eeggannoo qabuun ilaaluu barbaachisa.

#GUGU MEDIA
Share Walif godha
Baarrefaama kan ija qalbitin dubisaa
Warra_booji’amaa fakkaatee ykn waan mootummaa ganee qabsootti makame fakkaatee gara WBOtti seenaa jiru kana ija abshaalummaa fi of eeggannoo qabuun ilaaluu barbaachisa.
 
Akka jedhamaa jirutti qawwee fi uffata warreen kanaatti GPS hidhanii iddoo WBOn socho’u argachuuf itti gargaaramaa jiru. –Keessaayyuu warreen akkasii haga sirrittiWarra booji’amaa fakkaatee ykn waan mootummaa ganee qabsootti makame fakkaatee gara WBOtti seenaa jiru kana ija abshaalummaa fi of eeggannoo qabuun ilaaluu barbaachisa.
 
Akka jedhamaa jirutti qawwee fi uffata warreen kanaatti GPS hidhanii iddoo WBOn socho’u argachuuf itti gargaaramaa jiru.
Keessaayyuu warreen akkasii haga sirritti qorattanitti hoggansatti hin dhiyeessinaa. qorattanitti hoggansatti hin dhiyeessinaa.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.