Warooni wa’ee calaa bultumee ajandaa bafataani tumsaa gandumaaf amantti

Warooni wa’ee calaa bultumee ajandaa bafataani tumsaa gandumaaf amantti argachuuf orachuuf alkaniifi guyyaa ololaa sobaan sabumaa tokoo walitti naquuf ergaamaa dinaa fudhataani ololaa oltaan mee vidio kanaa caqasaa kanumaraalee wa’barachuu dandeesuu jenee yanaa kunoo
Walabummaa Oromummaa Oromiyaa 

1 Comment

  1. Dr. Hassan gorsa keessaniif galatoomaa!
    Namittiin nama Oromo qulqulluu ajjeese/ajjeesise jedhamee yakkamuun “nuti qeerron kabaja guddaa siif qabana, si jaalana” jettu kun immoo waan qeerro bakka buutu fakkaati.

Comments are closed.