Wareega guddaa kana wanni kafallee asiin geenyeef nagayaa argachuufi malee dua dabalachuufii mitii

Wareega guddaa kana wanni kafallee asiin geenyeef nagayaa argachuufi malee dua dabalachuufii mitii

Hiriira Nagayaa jidduu tana godhamaa jiru keeysaa….


WAAMIICHA HIRIIRAA HANDHURA OROMIYAA FINFINNEETTI!
Kaayyoon Hiriiriichaa
√ Ajjechaa fi buqayiinsii Oromoo irrattii bakkoota adda addaattii taasiifamaa jiru balaaleeffachuu fi akka dhaabbatu gaafachuu. Yakkamtoonnii yakka kana dalagaa jiran hatattamaan seeratti akka dhiyaatan gaafachuu. Dhugoommii kanneennif ibbaa gahaa motummaarratti taasisu.
√ Maqaa misomaatin qonnaan bulaa Oromoo Finfinneerraa buqaasun akka dhaabbatu gaafachu.
Oromoo buqqaasanii karoora alagaaa lafa Oromoo irrattii qubsusiif kaayyeeffatame balaaleeffachuun akka addaan ciitu gaafachuu.
Oromoo Qayee fi Qabeenyasaattii deebisuun, Abbaa Biyyummaa Oromoo Finfinneerrattii qabu hatattamaan akka mirkanaawu, hala dure tokko malee hojirraa olchuun mirkaneessu akka qabu motummaa akeekkachiisuun ibbaa gahaa taasisuu dha.
Guyyaa – Muddee 6, 2011 A.L.H.
Bakkii – Horaa Finfinnee ( Adabbabbahii Masaqalaatti)

Heni Z Man

የሰለጠኑ ከሚባሉት ሀገር ውስጥ አንዷ አሜሪካ ነች፡ የአሜሪካ መንግስት እንደ መቀመጫ እንዲሁም እንደ ዋና ከተማ ታገለግላለች ከተማዋ ከሁለት እስቴቶች በተዋጣ መሬት ከተመሰረተች ከዘመናት በላይ ይሆናታል።ግን አንድም ኢንች ያኔ ከተሰመረላት አልፋ ሌላኛው እስቴት ውስጥ ገብታ አታውቅም።ምነው ታዲያ ? የፊንፊኔ ከተማ ያለገደብ መለጠጥ ከየት ሀገር የመጣ ስልጣኔ ነው? ከተሞችን ማልማት ካስፈለገ እነ መቀሌ፣ባህርዳር፣ደብረማርቆስ፣ነቀምት፣አንቦ፣ሻሸመኔ፣ጅጅጋ…የመሳሰሉት ከተሞችን ማልማት ይቻላል። እውነት የልማት ጉዳይ እንዲ ካስቆጫቸው።ወለጋ ዩንቨርሲቲ የኦሮሞ ተማሪዎች

Barataa Naqamtetti Loltoonni OPDO ajjeesan! Obboleettii kana ilaalaame. Duuti Oromoo akkana kunoo...


Wareega guddaa kana wanni kafallee asiin geenyeef nagayaa argachuufi malee dua dabalachuufii mitii


ታላቅ ሰላማዊ ሰልፍ ጥሪ ታህሳስ 6 / 20011ዓ.ም በመስቀል አደባባይ**
የኦሮሞ አርሶአደሮች በደል በደሌ ነው የሚል ማንኛውም አካል በዚህ ታላቅ ሰላማዊ ሰልፍ መገኘት ይችላል፡፡


አብሮነታችን ባልከፋ ነበር፤ ግን የእራስክን ህዝብ ቢያንስ ቢያንስ ካሌላው ጋር እኩል አድርገክ ማየት ሲገባክ፤ድምፁንም መስማት ካስጠላቸው ምን እናርግ?…ስትሰሩ ስናደንቃለን! በህዝብ በደል ስትቀልዱ እንቃወማለን!
“የሠው ወርቅ አያደምቅ”
በፎቶ እስኪ እንናገር!

Viva Qeerroo Harargee lixaa,Baddessaa
Namoonni ergama warabbeyii guyyaa fudhachuun miseensa horachuun jeequmsaa uumuuf qarshii 10,000 ol qabatanii magaalaa Baddeessaa buufata konkolaataa keessatti qeerroo fi Poolisii Oromiyaatiin to’annoo jala oolaniiru!!Viva viva qabi qabi qabi ergamtuu qabi