Waraanni naafxanyaa pp uummataa oromoo ajeessuufi manaf qabeenya isaa barbadeessuu akkuma itti fufetti jira.

Waraanni naafxanyaa pp uummataa oromoo ajeessuufi manaf qabeenya isaa barbadeessuu akkuma itti fufetti jira.

Waraanni naafxanyaa pp uummataa oromoo ajeessuufi manaf qabeenya isaa barbadeessuu akkuma itti fufetti jira.
Halumaa Kanan guyyaa har’aa godinaa wallagaa lixaa onaa gulisoo bakka Adda #moggaa_kobbara jedhamuu nama maqaan isaa #Boonaa_Tammiruu_Tucho jedhamu akka ilmoo bineensatti adamsanni qabun gaaraa guutee bakka jedhamutti darara hedduu booda akka suuraa isaanii arginu kanatti rasaasan ergaa ajeessanni bakketti gattun demte jirti. Amman kana hawaasni reeffaa isaa kaasee awaluuf yaa’aa jira. Uummanni oromoo naannoo Sana kabajaa namummaa waliif kennun akka awaltaan kabajaan isiiniif dhaamna.
Gumaa isaa du’ee isaa jirutu baasa.


Mana maatii qabsaa’otaa gubuu fi maatii dararuun Mootummaa PP itti fufeera.
Lixa shaggar Ona Midaa Qanyii ganda Baaroo Bidaaruutti kan argaman Maatii Jaal Jireenyaa Itti Aanaa Ajaja WBO Zoonii Gidduugala Oromiyaa kan ta’e mana jireenyaa sadii kan maatii isaa humnoonni Waraana Mootummaa PP patrol 7 dhaqanii boombii itti darbuun maatii irraan miidhaa qaamaa yoo geessisan, namni lama miidhamuu ummanni naannoo ibsaa jiru. Yakki ulfaataan Uummata Oromoo qutee bulaa nagaan mana isaa jiraatu irratti rawwaatamu kun gaafatama Seeraafi Seenaa Jalaa isin hin baasu. Maatiin kun bara bittaa Mootummaa EPRDF(TPLF)fis hiraarsaafi gidiraa guddaan dararamaa kan turanidha. Bara Bulchiinsa mootummaa PP(EPRDF) Abiyi Ahmediin durfamus qe’ee isaanitti rasaasan reebama jiru, kun galmee seenaaf galmaa’uu qaba, boruu kan itti gaafatamu jira.
Ummanni naannos reebicha ulfaataan daramaa jiraachuutu himamaa jira.


PPn ammaa kun, dargii bara 1970moota keessaa, Wayyaanee bara 1990moota keessaan walfakkaatti. Kan ittiin mormu ajjeesuutti jirti.
Goolii Diimaa Oromoo irratti gaggeeffamaa jiruuf, Abiy mataa dha; Shimallis lukkee dha. Bakka iyyuutti jalaa hin bahan!!