Waraanni mootummaa qabeenyaa Qonnaan bultootaatti Abidda qabsiisuun guggubaa jira. Lixaa Oromiyaa

Waraanni mootummaa qabeenyaa Qonnaan bultootaatti Abidda qabsiisuun guggubaa jira. Lixaa Oromiyaa


Barjaalee ABO magaalaa jimmaatti argamu ciciruun dubbii ija tasgabbiin ilaalamuu qabudha. Taateen kun galtee siyaasaa kan qabuufi yooxiqaate qabxiilee gurguddoo kanaaf tahuu mala.
1 . Oromoota jimmaan jiran abdii kutachiisuu, Oromiyaa biraa irraa addaan baasuun jimmi waan ABO jibbe fakessuuf.
Bakka dhaloota Dr. Abiy waliin akka wal qabatu fakkeessuun jimmi pp qofa kan deggeru fakkeessanii saba bakka biraati himuufi.
Jimmi Qe’een Sunxaal A/joobir Ijolleen A/diggaa warri ABO bu’uressan akka waan jimmi qabsaawaa wbo hin qabneetti mullisufi. Barjaafi Asxaan ABO jimmatti akkasiin cicciramuun Dhiiga Dagaa Doonee,Misbahuu shamshaddinitti qosudha. Jimmi biya gotota qaqqaalitimalee isa shiraan jedhamu miti. Fuuldurri keenya ABO waliin Walabummadha!


Wallagga Gidaamiitti Warra Makkalaakeyaan fixe

Tulluu Hiyyeessaa


Mootummaa Ummata akkana fixee, Mootummaa Caahumsa yokin Imana akamtti itti kanitan, badi Enyu qaba duba, Comment jala yada kesan Barreesa
Nama Jala asso tane kaayyoo jala deema, akkasin Bilisommta.
Wan Dabre yaadatuun gariidhaa.
2016 fi 2017 OPDO Pilsigana