Waraanni kun kan eenyu jettan? Ormii HIDHANOO hidhatee gala. Keenya hiikateeyuu

Waraanni kun kan eenyu jettan? Ormii HIDHANOO hidhatee gala. Keenya hiikateeyuu ……..


Ilmaan Oromoo warri WBOn hiikkachuu qaba jedhan, yeroo WBO irratti waraanni labsamuu fi xiyyaaraan tumamu ishoo, baga jedhan mee kanaa gaditti warri wal guuranii yaa’an kun RIB timoo waraana EPRDFdha?

Isin saroota miciraan hin qabne kan garaan isin hin aarre farsii malee kan homtuu garaa keessan keessa hin jirredha. Diina keessanii fi fira keessan adda baafattanii, lammii fi halagaa adda kan hin baafanne bakka isinitti dhiyetti fi garaan keessan guute bultu.

Amaarti kunoo akkasitti sitti dhaadachaa bakka barbaadde keessa burraqxi, isin akka saree maraatte qaama keessan nyaattu. Lafarraa isin haa gonofu

Utubaa Lammii