Waraanni Bilxiginnaa Addaan Fottoqee Jira!!!!

Waraanni Bilxiginnaa Addaan Fottoqee Jira.

Guyyaa Arraa Waraanni Raayyaa Ittisa Biyyaa Izzii Kaabaa Eegumsarra Turan Gidduutti Walitti Bu’iinsi Sabaa Uumamee Iddoo Lamatti Addaan Ba’uun Wal-Rukutaa Ooluu Isaanii Miseensi Raayyaa Ittisa Biyyaa Achi Tureefii Waraanicharratti Hirmaate Bilbilaan Naaf Himee Jira. Ganama Arraa Toora sa’aatii 5:30 Ajaajaan Waraanaa Birgeediichaa Naannoo Tigraay Cabsinee Haa Seennuu Jechuun Ajaja Dabarsanii Erga Daangaarra Geenyee Booda Nuti As Bira Hin Dabarru Jechuun Miseensi Raayyaa Ittisa Biyyaa Oromoo Ta’e Tokko Dubbannaan Gaallaa Jechuun Miseensi Raayyaa Ittisa Biyyaa Amaara Ta’e Tokko Rasaasaan Rukutee Achi Boodaan Gama Gama Baanee Daqiiqaa Soddomaaf Erga Wal Haaleellee Booda Namoonni Hedduun Du’anii Kan Hedduun Madaa’aanii Jiru. Lolli Erga Dhaabbatee Booda Namni 528 Sabaan Oromoo Taane Irraa Fottoqnee Amma Miilaan Dabra Zabit Irraa Gara Kamisee Imalaa Jirraa Jedhe Miseensi Kun. Galanni keessan boodas kanuma waan ta’eef gara qabsoo dhuga qabsoo saba keessaniitti kootta WBOtti dabalamaan dhaamsa keenya.

Ezekiel Gebbisa


Oduu Gammachiisaa.
Miseensonni Raayyaa Ittisa biyyaa 200 ta’an Jajjabbee Zoonii G/Galeessatti Harka Kennatanii jiru. Meeshaalee waraanaa gosa garaa garaa 502 ta’an rasaasaa ooraal 2 mallaqaafii meeshaa gara garaa biroo waliin bosonatti WBOtti dabalaman. Injifannoon itti fufa.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.