“Waraanni Bilisummaa Oromoo amma bilisummaadhaaf kan falmu qofa miti.

“Waraanni Bilisummaa Oromoo amma bilisummaadhaaf kan falmu qofa miti.

Badii Oromoo fi Oromiyaarratti dhufaa jiru oolchuf qaama falmachaa jirudha. Isaan humna ittisa Oromiyaati. Bu’ura raayyaa ittisa Oromiyaati. Isaan deeggaruun faana dhaabbachuun lubbuu ofii oolfachuudha. Namni hundi waraanatti makamuudhaaf dandeettii, fedhii ykn carraa hin qabu ta’a, ta’us garuu hunduu iddoodhuma jirutti waan danda’u gochuu ni danda’a.”
Dr. Tsegaye Araarsaa

Tarkaanfii Humna Risaa!!

Lixa Shaggar, Calliyaa!
Galgala kana manni obbo Obsaa Mootummaa dhimma nageenyaa aanaa calliyaa shuggeen haleelameera.

Gantuu fi qabeenyaa ishee haleeluun itti fufa!


Galatoomaa!! Ona Jimmaa Raareetti milishoonni akka WBO sakatta’aniif bobbaafaman meeshaa isaanii fidanii waraana bilisummaa oromoof galii godhaniru!!

Ajaahib Jimaa Tooboo


ODUU Hatattama Shira OPDO ABIN EZAMA waraana oromiya irratii dema jiru Duguuggaa sanyii |Moha oromo


Nama J/Baacaa Dabalee jedhamu kana, bara Sirna Wayyaanee/TPLF, namusaa ala Oromoo ABOdha jedhee lafaraa fixe. Qorannoo geggeeffamen TPLF hojii irraa ariite. Amma Abiyi hojii isaa duratti deebise. Oromoota Wallaggaa akka sanyii duguguuf ergamee magaalaa Naqamtee ta’ee qajeelfama sanyii duguggii RIB, Liyyuu Hayilii Amaaraa fi Waraana Ertiraaf kennaa jira. Atattamaan iggitti itti kennamuu bananaan Oromoof balaa guddaadha. Xiyyeeffannoo 1ffaa keessa galuu qaba.

Marii Dr. Tsaggaayee Araarsaa waliin taasifamee fi haasawa Dr. Xaggaayeen hiriira Biyya Australia, Magaalaa Canberra’tti geggeeffame irratti argamuun Uummata Oromoo hirmaattota hiriirichaaf taasisan; Mariiwwan gaggabaaboo hirmaattota hiriirichaa – Obbo Mohammad Haruun, Aadde Kadijjaa, Obbo Roobaa fi Obbo Daawwit Ittafaa – waliin taasifame;
Dhaadannoo Oromoonni hiriira san irraa qooda fudhatan dhageessisan, sagantaa keenya kana keessatti haammatamanii jiru.
RSWO – Eebila 11, 2021