Waraana ummata Tigiraay irratti baname waan morminuuf qabna!

Waraana ummata Tigiraay irratti baname waan morminuuf qabna!

1. Waraanni Kun dursee ummata Oromoo irratti baname.
2. Yeroo san ummanni Tigiraay nu waliin hindhaabbanne; ummanni Amaaraas nu waliin hin dhaabbanne.
3. Nuti garuu haqaaf waan falmannuuf deeggarsa isaanii dhabne jennee qabsoo keenya hin dhiifne.
Kaayyoon keenya gaafa isaaniif gale nu waliin akka dhaababtan mamii tokko illee hin qabnu.
4. Nuti kaayyoo ifaa qabna; haqaaf dhaabbanna; cunqursaa bifa kamiiyyuu balleessuuf qabsoofna.
5. Sabni kamuu mirga waan barbaade filachuu dhorkamuu hin qabu. Sabni kamuu eenyummaa isaatiin itti duulamuu hin qabu.
6. Ummata Tigraayiif kan beeku isaanuma; ergamtuu ramaduufiin bifa kamiinuu fudhatama hin qabu.
7. Nuti kaawoof dhaabbanna; waan nu irratt akka hin taane barbaadnu saba biraa irratti akka ta’u hin barbaadnu!!
8. Nuti ummata Kaayyoo ti; ummanni Kaayyoo qabu waraana Kaayyoo ummata irratti baname hin deeggaru!!
Sabni kamuu jumlaan yakkamaa hin ta’u!!