Waraana keessan WBO jabeessaa. Kabajaa ummata Oromoof,

Waraana keessan WBO jabeessaa. Kabajaa ummata Oromoof, bilisummaa fi birmadummaa Oromiyaa mirkaneessuf WBO malee furmaanni biraa hin jiru.

WBOn ammaa akka WBO Eritrea keessa uggurame ganda tokko bilisomsu dhabe sana miti. WBO ammaa warra isa hidhani waggaa 20f Eritrea keessa hambisan jaarsooli hoggana keessaa harcaase jira. Kan hogganamu dhaloota Qubeedhaani. WBO Jaarraa Abbaa Gadaa, WBO Elemoo Qilxuu, WBO Taadasaa Birrutu deebi’e. Ji’oota muraasa keessa AK fi RPG irraa darbe akka Taanki hidhatu shakkiin hin jiru. Akka Jaal Marroon jedheetti kan hidhachiisu ammoo mootummaa Neonafxanyaa kanadha.

Biyya Oromiyaa

#oromoni maalif abboottii #siyaasa (#partilee)
oromotti yoo isinii xiqqooma waa baalleessani komaata.
#1ffaa nuutti jilaa qabaan torbatamoota keessaan Oromoni osomaa falmatuu Yeroo mootichaa kufisuu qopha’ani dhagahee dubiin jalaa batee isinii duraa mootichaa biraa geese sababaa sanini #Gen_ Oromoo dhibban laakawamani dhumanii

#2ffaa sagaltamottaa keessaa hoo maltuu umamee Oromoo chalataraa dhisee bahee jedhamaa malee rakkoo guddaa namotaa baratee dhibbuu ta’uu isaattif Ormaa wajjini biyyaa offi irraatti mari’achuu kanaasi keessaa darbinee woyaane qabsoota Oromoo biyyaa aritee dhaloonni biyyaa irraa baqaachu hangaa nuu dhaloota ammaa jiruu kanaa dhaqabuu gahee kuni dogongaraa haa jeene maal woyanee biyyaa dhuunfee sanii galanii #qeerroo hin badini biyyaa isheetti galchanii.

#3ffaa waggotumaa lamani darbaani kanaa keessaa ergaa woyyaane biyyaatti galtee hundee diguu caalaa dabaa qajeelu qajeelchisnee kani didee galchanii kani jedhuuni #teamlamma fannaa deemu qabsoota fi dhabootaa Oromoo hundaa biyyaatti galchinee. Osoo kuni ta’ee jiruu. #Jalawwaan woyaane wajjini #dhigaaqeerroo jigsaa turee kani sadarkaan angoon dabalamee olii siqaani arginee partii biyyaa bulchuu keessaa hafurrii #oromummaa baduu dhufee.
#qeerroo fudhee #masaraa seensii akka waan dinaattii hidhaamuu fi ajjeefame hamatee #sabboomuu xiqqeessu dhufee kuni hunduu #umataa biratti akka dongogaratti ilalamee sabnii bal’adhaa kuni hangaa yoomii dongogaraa kani jedhuu irraa sodaa waan qabniif
Yoo namni siyaasa tokko jechaa dubatuu dafii akka qanqee ibidatti irraa ba’aa kanaf
Yaa #sabaa yaa #abbotti_siyaasa USA #dhabooli Oromoo jilaa sabaa kana egaa wali irraatti duulu dhisaa waal dhageefadha biyyaa tanaa kufatti irraa dhambisaa
#tokkummaa.

08/06/2020
Feysal Woliyi


Dubbii Jen Kamaal Galchuu tottolchuun ni ulfaata. Mee waa isin gaafadha: Jen Kamaal ABO yakkamaa godhee dubbate. Miila tokkoon bosona jira; miila tokkoon ammoo karaa nagayaatiin qabsaa’a jedhe. ABO’n garuu karaa nagayaatiin qabsaa’a jedhee hayyama mootummaa irraa fudhate. Qaamni bosona jiru ana jala hin jiru jedhe. Amma dubbiin tun himannaa walirratti hin bansiisuu? Jen Kamaal himannaa sobaatiin kan ani karaa nagayaatiin qabsaa’a jedhee hayyama fudhadhe maqaa na balleesse jedhee ABO’n himachuu hin danda’uu? Akka natti fakkaatutti maqa balleessiin himachuu dandaya. Garuu mana murtii Nafxanyaa wal dhaabuu taati. Argitanii? Dubbiin Jen Kamaal qeeqa bira dabarti. Dubbii isaa kana caala xiinxaluutu danda’ama. Dunuunfatanii wal deeggaruu irra sababaan wal deeggaruu wayya.

Ferhan Abdulselam

This idiot does not even understand the difference between problems of white cultural groups (Irish, Jews, Italians, Catholics etc) and black people (skin colour) in America. White people problems got solved, but why America has refused or is unable or unwilling to solve its black people problem?

Blaming the blacks; the Ethiopian PM.

ጠቅላያችን የአሜሪካን ጥቁሮች የትላንት በደላቸውን ደጋግመው እያነሱ ከመቆዘም እንደ አይሁዳዊያን ነጌያቸው ላይ ቢያተኩሩ የት በደረሱ የሚል ትንታኔ የሰጡበትን ቪዲዮ ተመለከትኩ። ይሄ እኮ አሜሪካን ሀገር ዘረኛው FOX news ላይ እለት ተእለት የሚሰጥ ትንታኔ ነው። ይሄ እኮ ትራምፕ ከወንበሩ ተነስቶ የሚያጨበጭብለት ትንታኔ ነው! ዘረኛ ነጮች ጥቁሮችን የተጫናቸውን systemic oppression ለማጣጣል የሚሰጡት ትንታኔ ከጠቅላያችን አፍ ሲሰማ እጅግ ያሳዝናል። በነገራችን ላይ እዚ ሀገር ያሉ አይሁዳዊያን በብዛት አሽከናዚ ጂው የሚባሉ እና ከአውሮፓ የተለያዩ ክፍሎች የመጡ ማንኛውም ነጭ ያለው privilege ያላቸው እና በታሪክም አሜሪካን ውስጥ በፍጹም ከጥቁር የሚነጻጸር መገለል ያልደረሰባቸው ናቸው። ለጠቅላዩ ግን ምን ይሳናል? ችግኝን ከኮሮና ባገናኙበት የህሳቤ ልቀት ይሄንንም ደገሙት። ደግነቱ በአማረኛ ስላወሩት የእኛን brain cell ከመግደል ውጪ ጨዋነታቸው ለአለም አይታወቅባቸውም። እየተከፈላቸው FOX ላይ እየቀረቡ ጥቁር ወገኖቻቸውን ጥላሸት የሚቀቡት እንደነ ካንዲስ ያሉ የቤት ውስጥ ባሪያዎች እራሳቸው ከጠቅላያችን የከፋ አስተያየት ሰጥተው አያውቁም። ከእውቀት ጋር ያልተጋባ ድፍረት አደገኛ ነው! Dr Rediet

Dursaa O Abaadir

Protesters against systemic racism in Bristol, United Kingdom, defaced and tore down a bronze statue depicting slave trader Edward Colston, rolling through the streets and then throwing it into the river to a wave of applause. https://abcn.ws/3dGaSxP

Bristol, United Kingdom


HAALA YEROO fi YAADA FURMAATA


Paarlaamaan kijibduun odeessitee galteetti. Biyyattii sana keessatti lubbuu ilmaan Oromoo akka bineensaatti ajjeefamee qalamaa jiru, hidhaa jumlaa fi reebicha raaw’atamaa jiru laalchisee namni gaafate hin jiru. Paarlaamaa sana keessa dubartoota Tigraay lama qofatu waa’ee hiree saba isaanii Tigraay gaafatan. Kanarraa kan hafe Oromoon yaaddoo Oromoo ibsuuf mana san keessatti argame akka hin jirre mirkaneeffanne. Wal dura dhaabbannoon siyaasaa Itoophiyaa keessatti mul’ataa jiru Oromoo fi mootummicha gidduutti akka tahe addunyaan ragaa bahee jira. Kana haaluu barbaadan. Sagalee Oromoo ukkaamsuuf hangan akka itti yaadanii godhaa jiran kun ragaa tokko. Itoophiyaa Bilxiginnaa keessatti ajjeechaan, hidhaa fi dararaan dhala Oromoo ajandaa miti. Itoophiyaatu Oromiyaa keessa jira malee Oromiyaan Itoophiyaa keessa hin jirtu! Kanuma!

Yaya Beshir