Waraana irratti Itoophiyaaf Turkiin Walii galu fi Injifannoo WBO

Oduu Hagayya 19,2021- Waraana irratti Itoophiyaaf Turkiin Walii galu fi Injifannoo WBO

WBO tumsinee haa jabeessinu!
Oromoon “Diasporaa” bakka jirtan maratti hawaasa Oromoo ijaaramee jiru hundumaa kakaasaatii bifa qindaa’een WBOf tumsaa! Kuni waan har’a boru jedhamu osoo hintaanee hatattamaan har’a ta’uu qaba!
Ijoolleen keessan sossootee Finfinneetti marsitee jirti, maal eegdu ree?
Ya dhiiroo haa yaadannuu,waan irraa as kutnee….
Gammachuuf warraaquu namuu ni lakkifnee….
Hardha haa jabaannuu,qabsoo finiinsinee….