War that is declared on Tigray and Oromia by Abiy and Isayas.

War that is declared on Tigray and Oromia by Abiy and Isayas.

ጥብቅ መረጃ፦ ኢትዮጵያ በሌላ ጦርነት ዋዜማ?፣ “በህዳሴው ግድብ አፋፍ ላይ የግብፅ ጀቶችና የኢትዮጵያ መንግስት”| ETHIO FORUM


(Dr. Etana Habte)
Dhimma duula marsaa haaraa Oromiyaa irratti banamaa jiru ilaalchisee dhim’uu odeeffannoo muraasa:
1. Qindoomina duula kanaa ilaalchisee kaleessa (Kibxata, Ebla 6) walga’iin taa’amee ture. Walga’ii kana irratti kan hirmaatan keessaa bebbeekamoon Abiy Ahmed, Demmeqee Mekonnin, Temesgeen Xirunee, Aagenyoo Teshaager fa’i. Duulli marsaa haaraa amma Lixa Oromiyaa irratti banamaa jiru kun opereeshinii lolaa bal’aa ta’e waan ta’uuf hooggansa ‘mootummaa federaalaa’ jalatti adeemsifama. Mootummaan Naannoo Amaaraa (MNA) qoodni isaa humna namaa (loltoota) Humna Addaa MNA keessa filee, qindeessee dhiyeessuu ta’a;
 
2. Duulli lolaa Lixa Oromiyaa ammaa kun humna loltuu addaa bifa haaraan qindaa’een adeemsifama. Humni kun isaan armaan gadii irraa ijaarame (1) Ejensii Basaasaa fi Nageenya Biyyoolessaa (2) loltoota Humna Addaa MNA (3) loltoota RIB keessaa filataman (4) loltoota poolisii federaalaa keessaa filataman, (5) loltoota poolisii Magaalaa Finfinnee keessaa filataman (6) loltoota RIB dhaloota Tigraay ta’an kan kanaan dura lola Tigraay irratti akka qooda hinfudhanneef tu’annoo jala oolfamanii Dhidheessa geeffamanii jiran keessa duuluuf kan fedha agarsiisan fa’i;
 
3. Humni loltuu addaa isaan armaan olitti tarrerffan irraa ijaarame keessaa kutatni inni duraa baay’inaan 1,450 ta’u kaleessa naannoo magaalaa Naqamtee qubsiifamee jira.
 
4. Humni addaa kun caaseffama sadarkaa hunda irratti ajejoota waraanaa dhalootaan Amaara ta’aniin kan hoogganamu yemmuu ta’u waliigalatti hooggansa federaalaa Temesgeen Xiruneen durfamun gaggeeffama;
 
5. Huni loltuu addaa kun Lixa Oromiyaa qofa osoo hintaane guutummaa Oromiyaa keessatti bobbaafamuuf akka deemu eeramee jira.