Do you want to see development in Ambo, Shewa, Ethiopia?

Do you want to see  development in Ambo, Shewa, Ethiopia?

Ambo

“Karaa Amboofi Geedoo gidduu bakkq Tokkee kuttayee jedhamtu ilaalaa yeroo amma kana. Qotee bulaan Oromoo akkanati uumata gargaara”