Qophii HUBANNAA Amajjii 21/2018 Wanneen Jaarmayaalee Oromoo Jabinaa fi Saffisa

Qophii HUBANNAA Amajjii 21/2018 Wanneen Jaarmayaalee Oromoo Jabinaa fi Saffisa Dhorkanu Maalii dha? Qabsoo Bilisummaa Oromoo Saffisiisuuf, Rakkinni Karaa Jaarmayaaleetiin Mul’atu Hiikamuu Qaba.

NEW Oromo music 2018 Hamma yoo nati mi’aheyu hin nyadhuu damma raqaa keessaa


New Oromo music 2018 EJERSOO FI DITTAA MAAL JEDHEE WBO HAWWISOO WBO

WBO Gaachena sabaa