Waltajjii seena-qabeessa kana irratti hirmaachuuf dafaa galmaa’aa. Iddoo murasa qofa qabna.

Waltajjii seena-qabeessa kana irratti hirmaachuuf dafaa galmaa’aa. Iddoo murasa qofa qabna.


ESAT Eletawi በኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ የተደረግ ውይይት Tue 27 Aug 2019

How do you go to Oromia?????