Walloo univaristy: Degarsa obboleeyyan isanii wolloo Guyyaa har’a

Walloo univaristy: Degarsa obboleeyyan isanii wolloo Guyyaa har’aWalloo

Uunivaristy: Dhugeessaa Tasfaayee jedhama. Yunivarsitii Wallotti barataa Faarmaasii waggaa 5ffaa GC dha. Ganama kana sababaa tokko malee qabamee Waajira Poolisii #Ammistanyaa Dassetti hidhame. Osoo duriyyeen nafxanya tokko hin hidhamin barataa keenya hidhan.

Mohammednur Guye

Marartuu jedhamti. Yunivarsitii Wallotti barattuu muummee Baayolojii waggaa 2ffaati. Har’a manguddoon takka dubbii qabbaneesuuf dhufanii galmatti walitti nu qaban. Yeroo kana poolisiin Amaaraatiis garee jeequmsa kaaste barattoota habashaa dhiisanii galmatti nu marsan. Gareen Amaaraa tan mooraa keessa bakka birootti hafte san barattuu Marartuu tuman. Barattoonni Oromoos dirmachuuf gara alatti ceenaan dhukaasa bananii manatti ol nu dhoorkan. Poolisiin asitti loogii hojjataa jiran. Osoo nuti miira keessa kan gallu taate ajjeechaa keenyaaf ija babaasaa jiran.
Firaa’ol Ahmad barataa achin jirudhaa

Feizah Ahimed


#mattuu deeggarsa qomoo walloo


Shaashee tumsa walloo

#ARSII ASSALLAA: Degarsa obboleeyyan isanii wolloo Guyyaa har’a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Amboo Istaadiyeemitti wal arguuf haal dureen xumuramaa jira.
“”Guyyaa Gootota”” Amboo irratti Ni kabajama.
Hirmaatota…..
@Qeerroo fi qarree Amboo.
@Bartoonni Amboo.
@Bartoonni Universty Amboo fi Dhunfaa.
@Ummanni Amboo
@Aktivistoonni.
@Dhaabbileen siyaasa fi Amantaa.
@Hayyoonni oromoo.
@Artistoota oromoo.
@Abbootiin Gadaa .
@ummanni Naannoo Amboo fi Godinoota adda addaa irraa irratti Ni hirmaatu.

Yaroo duraaf ifatti kabajachuuf jirra.
Bu’aa lafee fi dhiiga ilmaan oromoo bara dheeraaf itti wareegamaa turanii dha.
Bu’aa qabsoo keenyaatiin qaanqee bilisummaa argameeti.
Maatiin qabsa’oota qabsoo bilisummaa oromoo tiif wareegamanii waamicha kabajaan irratti Ni argamu.
Guyyaan Ebla 15/2019 ykn kibxata 7/8/2011 Magaalaa Amboo tti bifa adda ta’een Guyyaan “Gootota oromoo” Ni kabajama.
Jala bultiin Guyyaa 5/8/2011)Dilbata galgala sa’a 12:30 irraa calqabee dungoon ni ifa.
Hayyu Dureen ABO Jaal Daawud Ibsaa, hooggantoota fi qondaaltonni ol’aanoon Dhaabaa saganticha irratti Ni argamu.

Injifannoo Ummata Oromoof!
Koree Qindeessituu Ayyaanichaa!

Sabani Goota Hin qabne kanniisa mootii Hin qabneedha !!!!