Walloo – Raayyaa: Magaalaan keenya dirree lolaa fakkaattee jirti. Maaloo nuu dirmadhaa.

Walloo – Raayyaa:  Magaalaan keenya dirree lolaa fakkaattee jirti. Maaloo nuu dirmadhaa.
Liyyuu Haayilii Tigiree nu fixxeetti. Dirqamaan Tigireen likkitti isin galcha jettee nu doorsisaa jitti.

Abdii Qeerrenso


ቶሎሳ ተስፋዬ በኦሮሞ ላይ ሌላ የጠላትነት ዘመቻ ከፍቷል ። ቶሎሳ የለጠፈውን ፎቶ መመልከት ግለሰቡ የኦሮሞ ፓርቲ መሪ ነኝ ብሎ በኦሮሞ ላይ ደግም ዘመቻ የከፈተ ለመሆኑ እርግጠኛ መህን ይቻላል ። ቶሎሳ ተስፋዬ እኮ ..

 


Wake up Oromo! from #OPDO/#ODP~#Ginbot_7

Alagaan har’ayyuu G-7 ta’ee, America hanga China fi Russia, Israel, France, Britain nurratti hojjachaa jiru. #OPDO/#ODP waan jedhan tana keessaa harka dheeraa galfatanii lammiilee kenyaa bahaa-dhihaa, kaabaa-kibbaan buqqisanii ajandaa nutti uumaa oolu. Gargaarsa osoo funaannuutii emergencydhaan dinagdee nu jalatti quucarsaaru.
#OPDO/#ODP keessatti ulaagaan guddaan muudamaa maali? 100% ABO jibbuu/sagantaa qulqulluu BILISUMMAA fi WALABUMMAA sana jibbanii kaayyoo Minilik ittiin nu fixe milkeessuuf 100% amanamaa ta’uudha!
Would you stop trusting the highly qualified PRETENDERS?

In current days critical Oromo situations and the case of the horn, politics is must-driven by calculation, not by emotion!”


DIINQA OROMOO: #ESAT~QOPHII WAA’EE KEENYAA-Gaazexeessaa Befiqaaduu Moroodaafi Beekan G Erena, Onko. 14, 2018


WBOn koolleejjii Ardaayitaatti leenjirra jiruu Leenjii isaa xumuree torbaan kana keeysa a ni eebbifama.Kuniis araara ABO fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti taasifame daraan kan dhugoomsuu fi kanneen oduu dharaa odeessan immoo kan salphisu ta’a.
Via Miidhaksaa Abbishuu