#Walloo “Kaaba Oromiyaa walloo aana a Baatee keessatti humni hidhattoota Affar oromoota walloo irratti lola bante.

#Walloo“Kaaba Oromiyaa walloo aana a Baatee keessatti humni hidhattoota Affar oromoota walloo irratti lola bante.

Inni foqoqu Kun sakatta’amuu moo sakatta’uu deemaa Oljirraa Garasuu ?

Sirba Artist Galaana Gaaromsaa Addunyaatu dhaggeeffataara. Afirkaan sirba kana baay’ee ajaa’ibsiifataa jiru. Gurbaan akkasitti sirba Galaanaa dinqisiifataa jiru kun lammii Ugandan. maqaan you Tube isaa ‘powers Tv’ jedha hordoftoota 338k (kuma dhibba sadii fi kuma soddomii saddeet) nama qabuu dha. akkasumas sirba Galaanaan You Tube mataa isaarratti post godhe jala seentanii comment namoonni barreessan yoo dubbistan kan sirba Artist Galaanaa dhaggeeffataa jiru oromoo qofa akka hin taane sirriitti hubattu. walumaagalatti sirb Galaanaa dhaggeettii guddaa Addunyaa biraa argate.
ወሎ ኦሮሞ ላይ ድጋሚ በአማራ ጦርነት ተከፍቷል
“Kaaba oromiyaa walloo aana a Baatee keessatti humni hidhattoota Affar oromoota walloo irratti lola bante.Hidhattootni Affar kun tumsaaf deggersa mootummaa naannooAmaaraa irraa bara 2019 argatteen maqaa daangaa babal’ifachuu fi dimoogiraafii walloo dhabamsiisuuf mootummaan naannoo Amaaraa baaseen guyyaa irraa guyyaatti uummata keenya irratti miidhaa qaamaaf qabeenyaa geessistuus pp’n godina oromoo walloo keessaa maqaa duula shanee jedhuun maraataa qalbiin darbeef dubartii adamsitee hidhaa ooltu daangaa oromoo walloo kabachiisuuf guyyaa tokkoof illee sagalee taatee fi hin beektu.Haaluma kanaan ilmaan oromoo walloo guyyaa har’aa hidhattoota Affariin rukutaman maqaan isaanii
1.Mohaammad Habiibii
2.Maammee Hasan kan jedhamaniidha”

Bekam Kenbon


laam Abbaa Gadaa
Jettaan
Warra 2018 jettan yaadadhaa mee