Walloo Documentary part 7, 2020. Hawwan ilmmaan fii qabeenyi keenya dhume nuuf dirmmadhaa jedhu

Walloo Documentary part 7, 2020. Hawwan ilmmaan fii qabeenyi keenya dhume nuuf dirmmadhaa jedhu


Mootummaa Ummata akkana fixee, Mootummaa Caahumsa yokin Imana akamtti itti kanitan, badi Enyu qaba duba, Comment jala yada kesan Barreesa
Nama Jala asso tane kaayyoo jala deema, akkasin Bilisommta.
Wan Dabre yaadatuun gariidhaa.
2016 fi 2017 OPDO Pilsigana