Wallo News Network: WNN December 2 2019

Wallo News Network: WNN December 2 2019
Jiraattoonni Godina oromoo walloo magaalaa baatee fi aanaa baatee akka jedhanitti gaafa 1/1/2019 hiriira ajjeechaa qotee bulaa aanaa baateerraa ha dhaabbatuu jedhu baanee turre komnikeeshiniin aanaa baatee waraabuudhaan qilleensarra akka hin oolle gaggeessitoota godinaa fi bulchaa aanaa baateetiin dhoorkame jedhu.sababa miidiyaa dhabneen sagaleen keenya osoo hin dhagahamin hafuudhaan lollis qotee bulaa irraa hin dhaabbanne jedhu.guyyaa Nov 1 2019 lola cimaatu gaggeessamaa oole.kanaafuu sagalee keenya nuuf ha dhagahamuu qotee bulaan keenya tasgabbiin jiraachuu hin dandeenye jedhu.qaamni dhimmi kuni isa ilaallatu hatattamaan lola daangaa irraa kanaaf furmaata barbaaduu qaba.

Walloo News Network

OMN: ዕለታዊ ዜና (Dec 3/2019)