Walllagga Bahaatti Marii Miseensotaa Geggeesuuf Eeyyama Nu Didan: Bakkabu’oota KFO

Walllagga Bahaatti Marii Miseensotaa Geggeesuuf Eeyyama Nu Didan: Bakkabu’oota KFO

Bakkabu’oonni paartii Kongirasii Federaalawa Oromoo Godina Wallagga Bahaa aanaalee Diggaa fi Nuunnuu Qumbaa keessatti miseensota isaanii waliin mari’achuuf eeyyama gaafatani ka dhorkan tahuu Raadiyoo Sagalee Ameerikaatti himan.

Bulchaan aanaa Diggaa, bulchiinsi Aanaa eeyyema hin dhorkanne, yeroo kamittuu mirga miseensota isaanii waliin mari’achuu qabu erga jedhaniin booda, kan isaan geggeessuuf turan duula nu filadhaa waan taheef dhorkatamanii jedhaniiru. Bulchaan Aanaa Nuunnuu Qumbaa immoo, “miseensota isaanii tu hin argamiin hafe malee nuti galma hin dhowwanne” jedhu.

Gabaasaa guutuu dhaggeeffadhaa


 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.